Saturday, October 31, 2015

Hamburger, Laycock, Hamilton and McConnell at the Constitution Center

To top yesterday's post, below is Philip Hamburger, Douglas Laycock, Marci Hamilton and Michael McConnell speaking at the Constitution Center on religious liberty issues. They are arguably the four leading scholars of religion and the US Constitution.

1 comment:

myhuonglequyen said...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

An Thái Sơn chia sẻ trẻ sơ sinh nằm nôi điện có tốt không hay võng điện có tốt không và giải đáp cục điện đưa võng giá bao nhiêu cũng như mua máy đưa võng ở tphcm địa chỉ ở đâu uy tín.